Warunki użytkowania

Warunki użytkowania ("Warunki")

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania ("Warunki", "Warunki użytkowania") przed skorzystaniem z http://salonpieskiesprawy.pl strona internetowa ("Usługa") obsługiwana przez Salon Pieskie Sprawy ("nas", "my" lub "nasz").

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Zakończenie

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszycie Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na ich charakter powinny przetrwać rozwiązanie, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, wyłączeń z gwarancji, odszkodowania i ograniczeń odpowiedzialności.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są naszą własnością, lub przez nas kontrolowane. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności lub praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich ani nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności ani nie jesteśmy odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub w jakikolwiek sposób. za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i politykami prywatności stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem ​ Polska, bez względu na przepisy kolizyjne.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego naszej Usługi, a także zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.

Mickiewicza 2/14
Huta Stara B
42-263 Polska